uialopet20162UiA-løpet = studentenes bidrag til TV-Aksjonen.

Nettside: UiA-Løpet

Om TV-aksjonen
Hvert år arrangerer NRK sammen med ulike aktører TV-Aksjonen. Arrangementet er verdens største dugnadsfest, og har siden 1974 satt tydelige spor etter seg. Budskapet er at vi skal samle inn mest mulig midler til en utvalgt veldedig organisasjon, og samtidig formidle informasjon.

Om UiA-Løpet
Kristiansand Studentidrettslag (KSI) ønsker å støtte dette budskapet. Og har siden høsten 2012 arrangert UiA-Løpet, der vi inviterer hele regionen til en dag med underholdning og terrengløp for hele familien! UiA-løpet blir i hovedsak arrangert av studenter i regionen, i samarbeid med TV-Aksjonen, Vest-Agder Bedriftsidrettskrets (VABIK) og en rekke andre aktører i Kristiansandsområdet. Vi håper med UiA-Løpet å vekke dugnadsånden og engasjementet i regionen.

Terrengløpet er åpent for alle, uansett alder og erfaring!
Løpet foregår i og rundt Jegersberg på grusvei og stier, og inneholder to distanser. Kortdistansen er på 3000 meter og langdistansen er på 5000 meter. Du kan selv velge hvilken distanse du ønsker å løpe. Det vil bli tidtaking på begge distanser.

Det blir også arrangert et barneløp. Det er gratis for alle barn å delta og alle får premie.

UiA-Løpet 2012
I 2012 støttet TV-Aksjonen Amnesty International Norge og arbeidet deres mot brudd på menneskerettigheter. UiA-Løpet samlet inn kr. 100 600,-

UiA-Løpet 2013
I 2013 støttet TV-Aksjonen Nasjonalforeningen for Folkehelsen og arbeidet deres med demens. UiA-Løpet samlet inn  kr. 111 054,-

UiA-Løpet 2014
I 2014 støttet TV-Aksjonen Kirkens Nødhjelp og arbeidet deres med å skaffe tilgang til rent vann. UiA-Løpet samlet inn  kr. 62 897,-

UiA-Løpet 2015

I 2015 støttet TV-aksjonen Regnskogfondet og deres arbeidet med å bevare regnskogen for vår felles fremtid og for de 260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem. UiA-Løpet samlet inn kr. 43 208,-

UiA-Løpet 2016

I 2016 støttet TV-aksjonen Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for krig og konflikt. UiA-løpet samlet inn kr. 43 507,-

 

STILLINGSBESKRIVELSER

 

Prosjektleder for UiA-Løpet

UiA-Løpet er et samarbeidsprosjekt mellom NRKs TV-Aksjonen og Kristiansand Studentidrettslag (KSI) og er Universitet i Agder (UiA) sitt årlige veldedighetsløpet på campus og Jegersberg. De løpstekniske detaljene leveres av den tredje samarbeidspartneren Terrengkarusellen, en del av Vest-Agders bedriftsidrett. Prosjektteamet til UiA-løpet vil under hele perioden motta hjelp og støtte fra basisorganisasjonen KSI når og hvis det er ønsket.

Prosjektleder sine hovedansvarsområder:
• Hovedansvarlig for gjennomføring av UiA-Løpet
• Sette møter og delegere, samt oppfølging av prosjektmedlemmene
• Ansvaret for samarbeid og kommunikasjon mellom samarbeidspartnerne sine, hhv KSI, NRK TV-Aksjonen og Terrengkarusellen.
• Planlegge standtidspunkter
• Støtte de andre prosjektmedlemmene
• Underrette KSI om prosjektets status
• Delta på evalueringsmøte i etterkant av UiA-løpet
• Delta på rekruttering av nytt prosjektteam

 

Løpsansvarlig for UiA-Løpet

UiA-Løpet er et samarbeidsprosjekt mellom NRKs TV-Aksjonen og Kristiansand Studentidrettslag (KSI) og er Universitet i Agder (UiA) sitt årlige veldedighetsløpet på campus og Jegersberg. De løpstekniske detaljene leveres av den tredje samarbeidspartneren Terrengkarusellen, en del av Vest-Agders bedriftsidrett. Prosjektteamet til UiA-løpet vil under hele perioden motta hjelp og støtte fra basisorganisasjonen KSI når og hvis det er ønsket.

Løpsansvarlig sine hovedansvarsområder:
• Delta på prosjektmøter
• Hovedansvaret for samarbeidet mellom prosjektteamet og Terrengkarusellen
• Skaffe frivillige og funksjonærer til stand og løpsdagen
• Utsendelse av attester til frivillige i etterkant
• Ansvaret for gjennomføring av ”Barneløpet”
• Skaffe telt og bord i samarbeid med UiA
• Støtte og hjelpe prosjektleder med de arbeidsoppgaver som måtte oppstå under planlegging og gjennomføring av UiA-Løpet
• Delta på evalueringsmøte i etterkant av UiA-løpet
• Delta på rekruttering av nytt prosjektteam

 

Økonomiansvarlig for UiA-Løpet

UiA-Løpet er et samarbeidsprosjekt mellom NRKs TV-Aksjonen og Kristiansand Studentidrettslag (KSI) og er Universitet i Agder (UiA) sitt årlige veldedighetsløpet på campus og Jegersberg. De løpstekniske detaljene leveres av den tredje samarbeidspartneren Terrengkarusellen, en del av Vest-Agders bedriftsidrett. Prosjektteamet til UiA-løpet vil under hele perioden motta hjelp og støtte fra basisorganisasjonen KSI når og hvis det er ønsket.

Økonomiansvarlig sine hovedansvarsområder:
• Delta på prosjektmøter
• Ha et overordnet ansvar for økonomien til prosjektet
• Føre regnskap og billag for prosjektet
• Ha hovedansvaret for fakturering og betaling av innkommende regninger
• Overføre innsamlet beløp uavkortet til NRKs TV-Aksjonen etter fullendt løp
• Støtte og hjelpe prosjektleder med de arbeidsoppgaver som måtte oppstå under planlegging og gjennomføring av UiA-Løpet
• Delta på evalueringsmøte i etterkant av UiA-løpet
• Delta på rekrutering av nytt prosjektteam

 

Markedsførsingsansvarlig for UiA-Løpet

UiA-Løpet er et samarbeidsprosjekt mellom NRKs TV-Aksjonen og Kristiansand Studentidrettslag (KSI) og er Universitet i Agder (UiA) sitt årlige veldedighetsløpet på campus og Jegersberg. De løpstekniske detaljene leveres av den tredje samarbeidspartneren Terrengkarusellen, en del av Vest-Agders bedriftsidrett. Prosjektteamet til UiA-løpet vil under hele perioden motta hjelp og støtte fra basisorganisasjonen KSI når og hvis det er ønsket.

Markedsføringsansvarlig sine hovedansvarsområder:
• Delta på prosjektmøter
• Ha et overordnet ansvar for riktig og god markedsføring av UiA-løpet
• Drifts av UiA-løpets nettside og Facebook Page
• Kontaktperson for de forskjellige sponsorer og aktive parter i prosjektet
• Ansvarlig for innhenting av riktig reklamemateriell
• Håndtering av sponsorer og partnere på UiA-løpet
• Støtte og hjelpe prosjektleder med de arbeidsoppgaver som måtte oppstå under planlegging og gjennomføring av UiA-Løpet
• Delta på evalueringsmøte i etterkant av UiA-løpet
• Delta på rekruttering av nytt prosjektteam

 

Ta kontakt på post@ksisport.no for mer  informasjon, og sjekk ut facebookside og nettside for tidligere års UiA-Løp