Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand Studentidrettslag.

Årsmøtet avholdes den 6. mars kl 17.30 på UIA (hvilket rom kommer med sakspapirene)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar (2 uker før årsmøtet) til post@ksisport.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

Innkalling til årsmøtet

Vedtakskjema

Sportslig hilsen 

Styret

Årsmøte KSI 2018