Ønsker du mer informasjon om en eller flere av våre aktiviteter, vi samler inn mail og sender deg en detaljert infoskriv direkte fra våre aktivitetsledere, på den måten er får du nøyaktig informasjon fra oss.

 

If you want more information about on or more of our activities? we collect your mail and send you a detailed infomail with the information you need.

 

Infobrev