Som medlem i KSI har du ulike medlemstilbud på Spicheren Treningssenter å velge mellom.

Om du bare skal trene på Spicheren 2 ganger i uken lønner det seg med klippekort, flere enn 2 ganger så er de andre alternativene rimeligere.
Klippekort x 10 (full tilgang) –> kr 750 (kr 75 pr gang)
Klippekort x 10 (halltrening, begrenset tilgang) –> kr 450 (kr 45 pr gang)
Klippekort x 20 (halltrening, begrenset tilgang) -> kr 800 (kr 40 pr gang)
– Full tilgang: Tilgang til alle fasilitetene hele åpningstiden, ikke inkludert Spicheren sine gruppetimer
– Begrenset: Begrenset tidsrom -> hverdag kl 16-22, helg: Spicheren sine åpningstider. Tilgang til alle fasilitetene. Ikke inkludert Spicheren sine gruppetimer

Periodekort på spicheren for studenter
– Årskort: pr måned kr 299, kontant kr 3 300 (pr/mnd 275)
– Periode 5 mnd: Kontant kr 1 625 (pr/mnd 325)
– Periode 3 mnd: Kontant kr 1 125 (pr/mnd 375)
– Periode 1 mnd: Kontant kr 450 (pr/mnd 450)

KSI-priser på Spicheren Treningssenter