Kristiansand Studentidrettslag (KSI) er et idrettslag drever av og for studenter. Organisasjonen ble stiftet i 1989. Målet vårt er å gi et godt og tilfredsstillende tilbud til studenter som ønsker å drive med idrett i studietiden.

 

 

Visjon

Vi ønsker å være et idrettslag som tilbyr alle studenter et godt treningstilbud under studietiden. Vi vil tilstrebe at alle skal føle seg velkommen og få være aktive deltakere i et positivt miljø. Vi ønsker også at KSI skal være en sosial arena, med rom for å etablere nettverk og møte nye mennesker. Vi vil i løpet av studieåret arrangere ulike arrangementer for våre medlemmer. I tillegg vil undergruppene, tradisjonen tro, arrangere sosiale sammenkomster for sine medlemmer.

Nettsiden

www.ksisport.no vil vi tilstrebe å alltid være oppdaterte på endringer i organisasjonen. Kontaktpersoner for de ulike aktivitetene skal til enhver tid være oppdatert på lik linje med øvrige styremedlemmer. Du vil også finne aktuelle nyheter om både sportslige og sosiale arrangementer på nettsiden. Orienter deg om hva KSI kan tilby ved å klikke deg inn på undergruppene som er representert her på nettsiden. Har du spørsmål, kontakt aktivitetsleder for din idrett eller andre i hovedstyret. Ønsker du å være med å starte opp en aktivitet, kan du ta kontakt med leder for utredning og svar på spørsmål.