Rumpeldunkleir_Bergen
 

🇳🇴

KSI rumpeldunk

KSI Rumpeldunk er Norges sørligste rumpeldunk lag. Laget ble opprettet i 2017, og har hatt regelmessige treninger siden da.

Det består av en liten kjærne med veldig engasjerte spillere som har vært med og spilt Oslo Open, for OSI Valkyries, vært på treningsleir i Bergen med BSI Rumpeldunk, og vært med og spilt NM i Sarpsborg sammen med BSI Rumpeldunk.

Vi er ikke mange, men vi er kanskje et av KSIs mest dedikerte spillere, som trener selv når vi bare er to som kan, og regnet øser ned. Vi samarbeider også med GSI og tillater også spillere fra Grimstad å være med på laget

Rumpeldunk er en relativt ny idrett. Idretten startet i USA og er basert på J.K Rowlings bokserie om Trollmannen Harry Potter. Norge er et av Europas ledende land og kom i 2017 på tredjeplass i Europamesterskapet. Rumpeldunk er en kontaktsport, og kan ses på som en blanding av rugby, håndball og kanonball. Spillet består av 7 spillere på banen fordelt på ulike roller: 2 Knakkere, 3 Jagere, 1 Keeper og 1 Speider. Målet med spillet er å score flest mål og fange gullsnoppen som er en spesialsokk som henger på en shorts som snoppløperen har på seg. Kampene kan vare fra mellom 20 min til 1 time.

Vi har treninger på mandager kl 21.30 - 22.30 på Gamle stadion

Per nå er det ikke treninger da vi mangler aktivitetsleder

 

Er du interessert i mer info, så kan du bli med i facebookgruppen vår eller ta kontakt med vår aktivitetsleder på epost eller telefon

English under the video

Video laget av Tuft University Quiddich

🇬🇧

KSI Quiddich

KSI Rumpeldunk (rumpeldunk is quidditch in norwegian) is the most southern quidditch team in Norway. The team was created in 2017 and have had regular training-sessions the last year.

KSI Rumpeldunk consist of a small group with very dedicated players who have been playing Oslo Open for OSI Valkyries, been at training camp in Bergen with BSI Quidditch, and plays in the norwegian championship for BSI Quidditch.

We aren't many, but we are probably the most dedicated players in KSI, and train even if we are just two people in drowning rain.  We are cooperating with GSI and players who study in Grimstad are very welcome to join the team.

 

Quidditch is a relatively new sport. The sport started in The USA and is based on J.K. Rowlings Harry Potter Series. Norway is one of Europe's leading Quidditch teams, and managed a third place in the European Games in 2017. Quidditch is a full contact sport, and can be compared to a mix between rugby, handball and dodgeball. The game consist of 7 players on the pitch from each team with different task: 2 Beaters, 3 Chasers, 1 Keeper and 1 Seeker. The goal of the game is to score the most goals, and catch the golden snitch, which is a special sock hanging on a shortsh that the snitch runner are wearing. The matches lasts between  20 min and 1 hour.

 

Are you interested in more info, or just want to join us? Join our Facebook group, send us an e-mail or give our activity leader a call.

 
KSI-RUMPELDUNK-LOGO-2.0.png
 

Kontaktinfo

Epost:

Kontakt hovedstyret

Aktivitetsleder: 

Mangler aktivitetsleder

Telefon: 

Mangler aktivitetsleder

Facebook

 

 
Photo: Oskar Gårdsrud Paulsrud

Photo: Oskar Gårdsrud Paulsrud

 

Contact info

E-mail: 

Contact KSI board

Activity leader:

Missing activity leader

Phone: 

Missing activity leader

Facebook