KSI_volleyballDamer
 

🇳🇴

KSI Volleyball Damer

KSI volleyball er et inkluderende og morsomt idrettslag. Sammen med herrelaget er vi en av de største sportene på campus og har siden 2010 hatt en enorm økning medlemmer og lag. Vi er en god gjeng volleyballentusiaster som ofte finner på sosiale arrangementer sammen på tvers av lagene. Vi er alltid åpne for nye medlemmer, og selv om ikke alle får lisens er alle velkommen til å trene med oss.

Vi tilbyr tre forskjellige idrettslag til damer som passer til alle ferdigheter og nivåer. Vi har et lag i 2. divisjon, et lag i 3. divisjon og et lavterskeltilbud for alle. Laget i 2. divisjon får mulighet til å reise rundt på turneringer og seriekamper i hele Sydvest regionen. Her forventes det noen kunnskaper om volleyball, og det foretrekkes av du har spilt volleyball før. Laget i 3. divisjon har kamper i hele Agder. Begge lagene har uttak tidlig i semesterstart. Lavterskeltilbudet er et mix-lag for alle, uansett ferdigheter.

Damelagene trener sammen mandag kl. 19:00-21:00 og onsdag kl. 20:00-22:00 i flerbrukshallen på Spicheren.

Lavterskeltilbudet er også mandag kl. 19:00-21:00 og onsdag kl. 20:00-22:00.

 

🇬🇧

KSI Volleyball Woman

KSI volleyball is an inclusive and fun sports team. Together with the men’s team we are one of the biggest sports on campus and since 2010 have had a large growth in members and teams. We are a large group of volleyball enthusiasts who often gather socially across teams. We are always open to new members, and even though not everyone gets to play in matches, you’re more than welcome to practice with us.

We offer three different teams for women, which cater to all skills. We have one team in the 2nd division, one in the 3rd division and one low-threshold team for everyone. The team in the 2nd division gets the opportunity to travel on tournaments and matches across all of the South-West-region. Some skill level in volleyball is expected, and it is preferred that you have played before. The 3rd division team has games in all of the Agder region. We will hold try outs for both teams early in the semester. The low-threshold team is a mix-team for everyone, regardless of skill level.

The women’s team practice on Mondays at 7pm-9pm and Wednesdays at 8pm-10pm in flerbrukshallen at Spicheren.

The low-threshold team also has practices at these times.

 

Kontaktinfo

Epost:

volleyball_damer@ksisport.no

Aktivitetsleder:

Yvonne Lee Wongraven

Telefon: 

909 35 949

Facebook

 

 

Contact info

E-mail:

volleyball_damer@ksisport.no

Activity leader:

Yvonne Lee Wongraven

Phone: +47 909 35 949

Facebook