KSI_volleyballherrer
 

🇳🇴

KSI Volleyball Herrer

KSI volleyball er et inkluderende og morsomt idrettslag. Sammen med damelaget er vi en av de største sportene på campus og har siden 2010 hatt en enorm økning medlemmer og lag. Vi er en god gjeng volleyballentusiaster som ofte finner på sosiale arrangementer sammen på tvers av lagene. Vi er alltid åpne for nye medlemmer, og selv om ikke alle får lisens er alle velkommen til å trene med oss.

Vi tilbyr to forskjellige idrettslag til herrer som passer til alle ferdigheter og nivåer. Vi har et lag i 2. divisjon, og et lavterskeltilbud for alle. Laget i 2. divisjon får mulighet til å reise rundt på turneringer og seriekamper i hele Sydvest regionen. Her forventes det noen kunnskaper om volleyball, og det foretrekkes av du har spilt volleyball før. Lagene har uttak tidlig i semesterstart. Lavterskeltilbudet er et mix-lag for alle, uansett ferdigheter.

Herrelaget trener på mandag kl. 20:00-22:00 og torsdag kl. 20:00-22:00 i volleyballhallen på Spicheren.

Lavterskeltilbudet er på mandag kl. 19:00-21:00 og onsdag kl. 20:00-22:00 i flerbrukshallen.

 

🇬🇧

KSI Volleyball men

KSI volleyball is an inclusive and fun sports team. Together with the women’s team we are one of the biggest sports on campus and since 2010 have had a large growth in members and teams. We are a large group of volleyball enthusiasts who often gather socially across teams. We are always open to new members, and even though not everyone gets to play in matches, you’re more than welcome to practice with us.

We offer two different teams for men, which cater to all skills. We have one team in the 2nd division, and one low-threshold team for everyone. The team in the 2nd division gets the opportunity to travel on tournaments and matches across all of the Sydvest-region. Some skill level in volleyball is expected, and it is preferred that you have played before. We will be holding try outs early in the semester. The low-threshold team is a mix-team for everyone, regardless of skill level.

The men’s team practice on Mondays at 8pm-10pm and Thursdays at 8pm-10pm in volleyballhallen at Spicheren.

The low-threshold team practice on Mondays at 7pm-9pm and Wednesdays at 8pm-10pm in flerbrukshallen.

 

Kontaktinfo

Epost:

volleyball_herrer@ksisport.no

Aktivitetsleder:

Ingvild Dyrendalsli

Telefon: 

932 16 789

Facebook

 

 

Contact info

E-mail:

volleyball_herrer@ksisport.no

Activity leader:

Ingvild Dyrendalsli

Phone: +47 932 16 789

Facebook